Ascenso là một thương hiệu lốp xe được tạo bởi Công ty TNHH Lốp xe Mahansaria (MTPL). Nhà máy sản xuất lốp xe Ascenso tại Panoli, Gujarat (Ấn Độ). 

Ascenso, là một thương hiệu, đáp ứng nhu cầu của các phân khúc toàn cầu sau đây: Nông nghiệp, Công nghiệp & Xây dựng, Đào đất, Vận chuyển vật liệu và Lâm nghiệp. 

Hiện tại, Ascenso được phân phối ở hơn 85 quốc gia trên toàn cầu. 

Ascenso không chỉ cung cấp một loạt các loại lốp xe cho các ứng dụng khác nhau mà còn tùy chỉnh giải pháp để phù hợp với yêu cầu hoặc ứng dụng cụ thể của khách hàng. 

Mục tiêu của Ascenso là có mặt trên tất cả các thị trường toàn cầu, và mỗi bước đi tiến về phía trước đưa đến tầm nhìn trở thành thương hiệu được ưa chuộng nhất trong ngành lốp.

 

Phân loại lốp ASCENSO

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart