Công ty Bắc Việt cung cấp lọc dầu, lọc khí Donaldson cho các loại máy xúc đào, xúc lật, xe lu, xe ủi, xe san, xe nâng, máy nông nghiệp, máy cày, máy kéo nông nghiệp, máy xây dựng, máy lâm nghiệp, máy khai thác mỏ và các máy thiết bị nặng khác.

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart